اخبار

...
مسابقه پرسش مهر

مسابقه پرسش مهر

...
روز جهانی معلولین مبارک باد.

تو را می نگرم، نه آن چنان که دیگران تو را می بینند. کیست همچون تو که نور خدا در درونش جاریست؟! چشمانت را بسته ای تا مبادا با ارمغان نور خدا، زشتی ها را ببینی. تو با گام هایت دالان های طولانی پر از نور امید را می شکافی. تو در درونت قصرهای سر به فلک کشیده از روشنی ساخته ای که دست بینایی به آن نمی رسد. قصرهایی که خشت خشت آن را با چشم دل دیده ای و بر هم نهاده ای. با توام! بنشین و ساعتی جهان نورانی درونت را برایم بازگو، برای منی که سال هاست چشم می چرخانم و هیچ نمی بینم.

...
اجرار مانور زلزله و شناسایی نقاط امن مدرسه به دانش آموزان

اجرار مانور زلزله و شناسایی نقاط امن مدرسه به دانش آموزان

...
آموزش حرف (ن) به کلاس اولی های شیرین هدی

آموزش حرف (ن) به کلاس اولی های شیرین هدی

...
میلاد باسعادت رسول اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و تولد متولدین پاییز مبارک

میلاد باسعادت رسول اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و تولد متولدین پاییز مبارک

...
طرح سنجش تنبلی چشم کودکان پیش دبستان و مهد کودک

طرح سنجش تنبلی چشم کودکان پیش دبستان و مهد کودک 

...
برگزاری مراسم روز دانش آموز

برگزاری مراسم روز دانش آموز

...
فوتبال هیجان انگیز با دانش آموزان

فوتبال هیجان انگیز  با دانش آموزان