اخبار

...
برگزاری کلاس های معارفه آنلاین دبیران با اولیا

برگزاری کلاس های معارفه آنلاین دبیران با اولیا

...
نخستین گردهمایی آموزش خانواده در محضر جناب دکتر قاسمی

نخستین گردهمایی آموزش خانواده در محضر جناب دکتر قاسمی

...
تدوین فیلم های دبیران(ما همه ی تلاش خود را میکنیم که آینده ای زیبا برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیمٍ)

تدوین فیلم های دبیران(ما همه ی تلاش خود را میکنیم که آینده ای زیبا برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیمٍ)

...
شروع فیلم برداری ریاضی پایه سوم

شروع فیلم برداری ریاضی پایه سوم

...
شروع فیلم برداری علوم پایه ششم

شروع فیلم برداری علوم پایه ششم

...
فیلم برداری درس ریاضی با سرکار خانم رنجبر نیا دبیر پایه دوم دبستان

فیلم برداری درس ریاضی با سرکار خانم رنجبر نیا دبیر پایه دوم دبستان تیم آموزشی دبستان هدی تمام سعی خود را میکند که محتوای آموزشی اش را به طرق مختلف در دسترس اولیای عزیز قرار دهد.  باشد که در این راه به موفقیت برسیم. 

...
شروع فیلم برداری پایه پنجم دبستان

شروع فیلم برداری پایه پنجم دبستان

...
جلسه معاونین آموزشی با دبیران

جلسه معاونین آموزشی با دبیران