دیدار  معلمان سطح دو با اولیای عزیز و اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب دکتر قاسمی

دیدار معلمان سطح دو با اولیای عزیز و اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب دکتر قاسمی

تاریخ انتشار: ۸ مهر

دیدار  معلمان سطح دو با اولیای عزیز و اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب دکتر قاسمی

اخبار مرتبط

جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد.
جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد.
بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
آغاز فیلم برداری های کلاس ها