برگزاری انتخابات دانش آموزی به صورت مجازی و تبلیغات نمایندگان دانش آموزان

برگزاری انتخابات دانش آموزی به صورت مجازی و تبلیغات نمایندگان دانش آموزان

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان

برگزاری انتخابات دانش آموزی به صورت مجازی و تبلیغات نمایندگان دانش آموزان

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی