سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته  توسط دکتر علی صاحبی

سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته توسط دکتر علی صاحبی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان

سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته  توسط دکتر علی صاحبی

اخبار مرتبط

جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد.
جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد.
بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
آغاز فیلم برداری های کلاس ها