برگزاری جلسه آنلاین شورای دانش آموزی برای شنیدن صحبت های دانش آموزان

برگزاری جلسه آنلاین شورای دانش آموزی برای شنیدن صحبت های دانش آموزان

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین

برگزاری جلسه آنلاین شورای دانش آموزی برای شنیدن صحبت های دانش آموزان

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی