اخبار

...
ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

...
امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

...
فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

...
سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا، از جنس شما دانش آموزان

سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا،  از جنس شما دانش آموزان

...
جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد.

جشن شکوفه های مدرسه ما، فقط با حضور شما فرشته های زیبا، شکوفه باران خواهد شد. 

...
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.

در فضای کلاس ها، تخته سیاه ها، چشم انتظارند  تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان.  

...
آغاز فیلم برداری های کلاس ها

آغاز فیلم برداری های کلاس ها

...
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی

کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی توسط دختر گلمان ثنا صدیق نیا امیدواریم همیشه خوش بدرخشی