اخبار

...
خلعت زیبای تکلیف بر شما فرشتگان کوچک خجسته باد

http://hoda.fanavar.org/

...
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.......

بسته بندی و ارسال کمکهای مجتمع آموزشی هدی به هموطنان سیل زده  و من اله توفیق

...
صبحانه سلامتی و شور و نشاط دبستان هدی

صبحانه سلامتی و شور و نشاط دبستان هدی

...
دلت آبی تر از دریا دخترم... به کامت گردش دنیا عزیزم... الهی همیشه چون گل بخندی... بهارانت خوش و زیبا گل من...

اینم جشن زیبای پایان سال بهاری دختران هدی ادامه عکس ها را میتوانید در آلبوم تصاویر مشاهده نمایید. 

...
بازدید از نمایشگاه مواد بازیافتی و پسماند

بازدید از نمایشگاه مواد بازیافتی و پسماند

...
یه روز درختکاری خوب و دوست داشتنی

یه روز درختکاری خوب و دوست داشتنی

...
اردوى سازمان پسماند شهردارى تهران

اردوى سازمان پسماند شهردارى تهران آموزش واژه اختصاري "اس كا با": *استفاده دوباره از زباله *كاهش زباله *بازيافت زباله

...