کم کم بوی بهار رو حس میکنیم...

عکس های کلاسی با سفره منحصر به فرد دبستان هدی، که توسط سرکار خانم ظرابی نیا خلق شده است.