ماییم و این انتخابات دانش آموزی

هر سال این موقع ها انتخابات دانش آموزی راه میندازیم تا بتونیم به بچه ها مسئولیت بیشتری بدیم تا بدونن نقش پر رنگی تو اجتماع خودشون که میتونه مدرسشون باشه دارن

اینطوری هم ما با دغدغه های اونا بیشتر آشنا میشیم هم اونا میتونن به اهداف خودشون نزدیک تر بشن. 

پس با ما همراه باشین.