اهدای جوایز ورزشی به برندگان عزیز در مسابقات بومی-محلی(وسطی)

اهدای جوایز ورزشی به برندگان عزیز

خانم ها: آیدا خدابخش

تینا فشتمی

رقیه محمدی

آناهیتا فطوره چی

مهتا نیکزاد

با عرض تبریک به این عزیزان و خانواده های آنها 

و با تشکر از سرکار خانم قمری

گزارش تصویری