برگزاری مسابقه نقاشی و دلنوشته به مناسبت شهادت سردار دلها