این روزها در دبستان هدی چه میگذره؟

از اعلام تعطیلی های مربوط به ویروس کرونا

همه همکاران و معلمان دلسوز هدی دست از کار نکشیده اند و تمام تلاش خود را به کار برده اند تا دانش آموزان از برنامه ریزی درسی خود عقب نمانند. 

بر همین اساس از اولین روزها شروع به تولید محتوا بر اساس برنامه کلاسی خود کرده اند. 

کلاس های آنلاین تدریس و رفع اشکال مباحث درس داده شده هم طبق برنامه ریزی انجام شده و خواهد شد. 

ما و همکارانمان خیلی خوشحال و خرسندیم که در این راه تمام تلاش خود را به کار برده ایم تا از اهداف والای مدرسه دور نمانیم.