برگزاری کلاس آنلاین مرور نشانه های فارسی توسط سرکار خانم پناهنده دبیر پایه اول دبستان

برگزاری کلاس آنلاین مرور نشانه های فارسی توسط سرکار خانم پناهنده دبیر پایه اول دبستان

در تاریخ 9-10 و 11 فروردین

این کلاس هم به صورت لایو اینستاگرام و هم به صورت کلاس آنلاین برگزار میشود.