شروع کلاس های نینجا برای دانش آموزان عزیز

شروع کلاس های نینجا از فردا یکشنبه مورخ 99/4/8:

گزارش تصویری