برگزاری هشتمین همایش جابربن حیان در حضور بزرگان و اولیای عزیز

برگزاری هشتمین همایش جابربن حیان در حضور بزرگان و اولیای عزیز

عکس های کلاسی مربوط به مراسم را میتوانید از قسمت آلبوم ها مشاهده نمایید.