مجتمع آموزشی هدی شهادت بانوی دوعالم، فاطمه زهرا(س) را خدمت تمامی مسلمانان تسلیت عرض مینماید.

مجتمع آموزشی هدی شهادت بانوی دوعالم، فاطمه زهرا(س) را خدمت تمامی مسلمانان تسلیت عرض مینماید. 

گزارش تصویری