برگزاری نیکزی هیجان انگیز (دشمن دانا- پایه های پنجم و ششم)

عکس های کامل کلاس نیکزی امروز را میتوانید در قسمت آلبوم مشاهده نمایدی.