خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد

خواندن کتاب و داستان های مختلف باعث شکل گیری ارزش های گوناگونی در ذهن کودک می شود.حساسیت او را رشد می دهد.احترام به دیگران را در اوبر می انگیزد. در اثر مطالعه , سوالاتی برایش مطرح می شود و  می تواند مسائل مختلف را با هم مقایسه کند و مجموع این نکات باعث می شود او فردی خلاق بار بیاید

مقاله مرتبط

راز پرورش کنجکاوی در کودکان؟؟؟؟؟
راز پرورش کنجکاوی در کودکان؟؟؟؟؟
مهارت اول: مهارت توانایی خودآگاهی
مهارت اول: مهارت توانایی خودآگاهی
خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها
خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها