>
کارگاه نیک زی

کارگاه نیک زی

در این کارگاه یادگیری عمیق و یادگیری همه جانبه جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع یادگیری تاکید بر درگیر شدن دانش آموز با موضوع و ایجاد انگیزه درونی برای او از طریق برانگیختن هیجان ها و حس کنجکاوی اوست. چنین یادگیری نه تنها بر میزان آموخته های فرد به میزان قابل ملاحظه ای تاثیر دارد، بلکه به دلیل جذابیت در نحوه ارائه، با کمک آن میتوان محیط یادگیری را برای بچه ها بهبود بخشید و ایشان را در مسیر خلاقیت و پیشرفت قرار داد.

کارگاه های نیک زی با در نظر گرفتن چنین رویکردی و با هدف کمک به گسترش توانایی های فکری دانش آموزان با هر پیش زمینه اجتماعی و اقتصادی در نقاط مختلف ایران اسلامی به صورت بومی در موسسه نیک زیست فردا طراحی و تولید شده است.

این محصولات ویژه دانش آموزان دبستانی است. در اجرای هر محصول بچه ها با طی مراحل جذاب و گیرادر قالب یک سناریو به سمت اهداف یادگیری مورد نظر هدایت میشوند.

تصاویر