ورزش مولتی اسپرت

ورزش مولتی اسپرت

ورزش مولتی اسپورت، ترکیبی از تمام ضروریات حرکتی است

دانش آموزان مقدمات تمام رشته‌های ورزشی را در این ورزش به صورت تعدیل یافته تجربه می‌کنند.

مینی والیبال، مینی بسکتبال، مینی هندبال، اکثر مینی ورزش‌ها و مقدمات این مینی ورزش‌ها یعنی مهارت‌های حرکتی بنیادی از جمله فعالیت‌های این کلاس می‌باشد.

گزارش تصویری