کتاب های کمک درسی  هدی

کتاب های کمک درسی هدی

"هدی مدرسه ای برای توانستن"
کتاب های کمک درسی نوشته شده توسط آموزگاران مجتمع هدی،به دلیل وجود تنوع کافی سوالات مشابه با کتب درسی، سبب یادگیری آسان و تفهیم مسائل آموخته شده برای دانش آموزان می شوند و با گذشت زمان سبب افزایش سطح یادگیری دانش آموزان را می شود.

 

 

گزارش تصویری