هنر و خلاقیت

هنر و خلاقیت

کلاس هنر توسط خانم فاطمه حسینی مآب اداره میشود. خانم حسینی مآب فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی می باشند و  در حوزه مجسمه سازی و طراحی محصول فعالیت دارند.
فعالیت کلاس هنر پایه های اول، دوم و سوم ، رنگ آمیزی، نقاشی با دست، کاردستی و نقاشی شخصیت های کارتونی می باشد.
و به دانش آموزان پایه های چهارم  پنجم و ششم ،کار با گواش و آبرنگ، پرسپکتیو یک نقطه ای و انواع هنر آموزش داده می شود.

گزارش تصویری