فعالیت های کافه کتاب

فعالیت های کافه کتاب

هدف از انجام فعالیت های متعدد در کافه کتاب ایجاد تصویری شاد و رضایت بخش در ضمیر پنهان کودکان از کتاب و کتاب خانه می باشد.
 با رنگ آمیزی که از تصاویر بزرگ و شاد استفاده شده و ابزار کار ماژیک می باشد هیجان دانش آموزان تخلیه شده و به آرامش درونی میرسند.
با دستبندبافی و کوبلن دوزی مهارت یاد می گیرند و علاوه بر اعتماد به نفس ، تمرکز و دقت دانش آموزان نیز افزایش می یابد. 
با قصه گویی با ماسک که ماسک ها نیز کار دست خود دانش آموزان هست، علاوه بر یادگیری پیام های اخلاقی، تخیل و خلاقیت آنها نیز افزایش می یابد.

گزارش تصویری