واحد مشاوره

واحد مشاوره

سرکار خانم مژده سیفی

تحصیلات

  • لیسانس روانشناسی بالینی
  • ارشد روانشناسی تربیتی
  • ارشد روانشناسی عمومی
  • دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

مقالات

  • دارای دوازده مقاله بین المللی و یک مقاله داخلی

دوره های گذرانده

  • دارنده ی گواهینامه ی دوره جامع واقعیت درمانگر کودک و نوجوان
  • دارنده ی گواهینامه شرکت در دروه آموزشی تربیت روانشناس مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب
  • دارنده ی گواهینامه ی دوره ی تخصصی تربیت زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج
  • گواهینامه شرکت در دوره آموزشی تفسیر نقاشی کودک و نوجوان
  • گذرانده دوره ی تست بینه، یکی از تست های بسیار معتبر در بررسی 5 تا از عوامل سازنده ی هوش

روز های حضور در مدرسه:

شنبه: واحد متوسطه یک

یکشنبه و سه شنبه: واحد ابتدایی

چهار شنبه: واحد متوسطه دو