کارگاه آموزشی کوچینگ مثبت

کارگاه آموزشی کوچینگ مثبت

کارگاه آموزشی کوچینگ مثبت با تدریس جناب آقای دکتر علی قاسمی

این کارگاه در شهریورماه سال 1400 برگزار شده است، و با گذراندن 24 ساعت دوره آموزشی، به دبیران گواهینامه کوچینگ مثبت اعطا گردیده است.

درباره ی دکتر علی قاسمی:

  • عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
  • عضو انجمن روان شناسی ایران  
  • کاندیدای دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 
  • کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبائی

حوزه فعالیت: 

خانواده (مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی)؛ فرزندپروری؛ مشاوره مدرسه؛ مشاوره فردی 

 

     

گزارش تصویری