کارگاه زبان عشق

همه ی والدین به فرزندانشان عشق می ورزند، اما آیا کودکان، محبت والدین را دریافت می کنند؟

چگونه فاصله ی بین ابراز محبت و دریافت محبت را پر کنیم؟

کارگاه دو جلسه ی یک ساعته با موضوع پنج زبان عشق کودکان

مدرس: سرکار خانم مینا احمدی،کارشناس ارشد علوم تربیتی

با بیش از بیست سال سابقه کار در حوزه ی تعلیم و تربیت

سرفصل جلسه ی اول:

 1. چرخه ی زندگی
 2. مهارت های زندگی
 3. نیاز های مشترک بشر
 4. نیاز به عشق و تعلق
 5. سوال هایی برای تفکر
 6. زبان عشق با اقتباس از گری چپمن

سرفصل جلسه دوم:

 1. مرور مطالب با مشارکت اولیا
 2. زبان ابراز عشق من چیست؟
 3. زبان دریافت عشق فرزندم چیست؟
 4. چگونه فاصله ی بین ابراز محبت و دریافت محبت را پر کنیم؟
 5. سوال هایی برای تدام یادگیری

گزارش تصویری