کارگاه زبان عشق

همه ی والدین به فرزندانشان عشق می ورزند، اما آیا کودکان، محبت والدین را دریافت می کنند؟
چگونه فاصله ی بین ابراز محبت و دریافت محبت را پر کنیم؟
کارگاه دو جلسه ی یک ساعته با موضوع پنج زبان عشق کودکان
مدرس: سرکار خانم مینا احمدی،کارشناس ارشد علوم تربیتی
با بیش از بیست سال سابقه کار در حوزه ی تعلیم و تربیت

سرفصل جلسه ی اول:

۱.چرخه ی زندگی
۲.مهارت های زندگی
۳.نیاز های مشترک بشر
۴.نیاز به عشق و تعلق
۵.سوال هایی برای تفکر
۶.زبان عشق با اقتباس از گری چپمن

سرفصل جلسه دوم:

۱.مرور مطالب با مشارکت اولیا
۲.زبان ابراز عشق من چیست؟
۳.زبان دریافت عشق فرزندم چیست؟
۴.چگونه فاصله ی بین ابراز محبت و دریافت محبت را پر کنیم؟
۵.سوال هایی برای تدام یادگیری

گزارش تصویری