صبحانه سلامت

صبحانه سلامت

با توجه به اهمیت تغذیه ی سالم، واحد بهداشت مدرسه، با مشارکت دانش آموزان و معلمان گرامی، زنگ تغذیه سالم برگزار کرد.

این برنامه در روز چهارشنبه،مورخ 1401/11/19 ،در زنگ تفریح اول برای پایه های چهارم، پنجم و ششم ، و در زنگ تفریح دوم برای پایه های اول، دوم و سوم برگزار گردید.

جهت تماشای ویدئوی برنامه صبحانه سلامت اینجا کلیک کنید