کلاس هوش مصنوعی برای دبیران و کادر مجتمع

کلاس هوش مصنوعی برای دبیران و کادر مجتمع

گزارش تصویری