اخبار

...
و حالا حضور شما و رنگ و بوی تازه ی این مدرسه

و حالا حضور شما و رنگ و بوی تازه ی این مدرسه

...
بهار در مدرسه ما

به پیشواز بهار زیبا رفته ایم

...
تولد فصلی زمستونی

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا…

...
شما میهمان ویژه آکادمی نینجا و اسکیت پارتی هدی هستید.

شما میهمان ویژه آکادمی نینجا و اسکیت پارتی هدی هستید. 

...
ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

...
امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

...
فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

...
سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا، از جنس شما دانش آموزان

سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا،  از جنس شما دانش آموزان