اخبار

...
تولد فصلی زمستونی

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا…

...
شما میهمان ویژه آکادمی نینجا و اسکیت پارتی هدی هستید.

شما میهمان ویژه آکادمی نینجا و اسکیت پارتی هدی هستید. 

...
ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

ثبت نام کلاس های زمستانی ورزشی

...
فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

فکر کنید پاییز باشه، جشن تولدم باشه، چه محشری میشه

...
سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا، از جنس شما دانش آموزان

سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا،  از جنس شما دانش آموزان

...
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.

در فضای کلاس ها، تخته سیاه ها، چشم انتظارند  تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان.  

...
آغاز فیلم برداری های کلاس ها

آغاز فیلم برداری های کلاس ها

...
کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی

کسب مقام دوم منطقه در مسابقات فرهنگی، مجازی و وبلاگ نویسی توسط دختر گلمان ثنا صدیق نیا امیدواریم همیشه خوش بدرخشی