کارگاه زرافه

کارگاه زرافه

کارگاه زرافه

ویژه دانش آموزان اول، دوم، سوم

کارگاه‌های «زبان زرافه» تلفیقی خلاقانه از روش‌های آموزشی ارتباط بدون خشونت و مهارت‌های ده‌گانه زندگی است؛ کلاس‌ها با حضور فعال دانش‌آموزان و به کمک ابزارهای پرورشی نوین دنیا در قالب بازی‌های هیجان‌انگیز و متنوع برگزار می‌شوند.
با شرکت در کارگاه‌های زبان زرافه می‌توانیم مهارت‌های مورد نیاز در زندگی روزمره را در خود ایجاد و تقویت کنیم.

از جمله این مهارت‌ها:

  • خودآگاهی، پذیرش و احترام به تفاوت‌های فردی
  • مهارت‌های اجتماعی
  • تفکر خلاقانه و نقادانه

برای آشنایی بیشتر با کلاس زبان زرافه اینجا کلیک کنید.

آموخته های دانش آموزان از کلاس زبان زرافه از زبان خودشان.

گزارش تصویری